Skolas vide un apkārtne

Ar informācijas tehnoloģiju palīdzību mūsdienās jaunieši var būt redzējuši ļoti daudz dažādu dabas vērtību no visas pasaules, taču vienlaicīgi arvien vairāk atsvešinās no dabas sev apkārt. Nepavadot laiku tiešā saskarē ar dabu, var vieglāk attīstīties dažādas psiholoģiskas un uzvedības problēmas, tāpat mazināsies motivācija dabu saudzēt un aizsargāt. Tāpēc viens no labākajiem veidiem, kā celt skolēnu labsajūtu mācību laikā, ir pēc iespējas biežāk iziet no telpām un izmantot skolas apkārtni un tuvumā esošās dabas vērtības mācībās, pasākumos un atpūtā. Skolas var mācīties no dabas, kurā katra brīvā niša tiek aizpildīta ar dzīvību – tāpat arī skolas teritorijas daļas jāpiepilda ar izglītojošiem, dabas un atpūtas elementiem pēc iespējas vairāk. Neveidojiet pagalmā materiālu noliktavu un autostāvvietas, apstādiet jumtus un sienas ar augiem, ierīkojiet dārzus un zaļās zonas! Galvenais ir sasniegt uzlabojumus jūsu iespēju robežās – gan dabas tuvumā esošās, gan pilsētu iekļautās skolās.
Noderīgi resursi:

Lejupielādēt metodisko materiālu.pdf (7,0 MB)
Lejupielādēt tēmu lapu.pdf (1,2 MB)

Papildus interesantus resursus par skolas vides un apkārtnes tēmu meklē šeit:
https://ej.uz/skolas-vide-papildus-resursi
ej.uz/ekoDaudzveidiba