7 Ekoaugstskolu soļi

.

No skolas līdz augstskolai


Pateicoties Ekoskolu jauniešu degsmei un entuziasmam, 2003. gadā starptautiski un 2012. gadā Latvijā tika aizsākta Ekoaugstskolu programma. Tās pamatā ir tie paši Ekoskolu programmas 7 soļi, kas ir pielāgoti augstskolas specifikai un ļauj turpināt jauniešiem darboties vides un ilgtspējīgas attīstības labā.

Metodiskais materiāls 

Lejupielādēt metodisko materiālu augstskolām.pdf (3,4 MB)

Vairāk par Ekoaugstskolu programmu var uzzināt šeit https://ecoschools.global/ecocampus-about