7 Ekoaugstskolu soļi

.

No skolas līdz augstskolai


Pateicoties Ekoskolu jauniešu degsmei un entuziasmam, 2003. gadā starptautiski un 2012. gadā Latvijā tika aizsākta Ekoaugstskolu programma. Tās pamatā ir tie paši Ekoskolu programmas 7 soļi, kas ir pielāgoti augstskolas specifikai un ļauj turpināt jauniešiem darboties vides un ilgtspējīgas attīstības labā.

7 soļus palīdzēs iepazīt:

1) kritēriji 


2) metodiskais materiāls

Lejupielādēt metodisko materiālu augstskolām.pdf (3,4 MB)

Vairāk par Ekoaugstskolu programmu var uzzināt šeit https://ecoschools.global/ecocampus-about
.