Biežāk uzdotie jautājumi

.

Biežāk uzdotie jautājumi par programmu un datubāzi:

Ekoskolu programmā var darboties jebkura formālās un neformālās izglītības iestāde - pirmsskolas, skolas, augstskolas, jauniešu centri, starptautiskās skolas u.tml.

Dalībai programmā var pieteikties jebkurā brīdī, tomēr vislabāk to darīt pirms jaunā mācību gada uzsākšanas.

Veiksmīgi īstenojot Ekoskolu 7 soļus, Latvijas Ekoskolas nosaukumu var iegūt pirmajā gadā, savukārt starptautisko Zaļā karoga apbalvojumu var iegūt otrajā gadā, kad jau ir iegūts Latvijas Ekoskolas nosaukums.

Ekoskolas statuss un Zaļais karogs tiek piešķirts uz vienu gadu.

Dalības maksa ir paredzēta par piedalīšanos programmā neatkarīgi no tā, uz kādu statusu pretendē izglītības iestāde.

Dalības maksas rēķini ik gadu tiek gatavoti februāra mēnesī un izsūtīti katrai mācību iestādei individuāli. Nepieciešamības gadījumā rēķinu ir iespējams sagatavot arī gada beigās.

Ikgadējai izvērtēšanai var nepieteikties mācību iestādes, kurām attiecīgajā mācību gadā ir piemērots Vienkāršotās izvērtēšanas cikls. Vairāk par Ekoskolas statusa iegūšanas kārtību varat uzzināt sadaļā Apbalvojumi.

Lai nomainītu datus par mācību iestādes koordinatoru, dodieties uz sadaļu Mana skola, izvēlieties Skolas koordinatori un nospiediet uz lodziņa labot. Attiecīgi jums būs iespēja mainīt esošos datus un pievienot jaunu koordinatoru.

Dodieties uz mājaslapu www.ekoskolas.lv un labajā augšējā stūrī nospiediet Ienākt. Pēc lietotājvārda un paroles ievadīšanas, būsiet ienākuši datubāzē.

Pārliecināties, ka ievadītais lietotājvārds un parole ir precīzi, bez atstarpēm un atbilst tam, ko izmantojat vienmēr.

Lai nomainītu paroli dodieties uz sadaļu Mana skola un zem Skolas koordinatori, izvēlieties lauciņu labot. Attiecīgi būs iespēja ievadīt jauno paroli.

Ienākot datubāzē, izvēlieties lodziņu Mana skola un pašā apakšā atveriet labot. Atvērsies jauna lapa, kurā būs iespēja atjaunot informāciju gan par mācību iestādi, gan koordinatoriem.

Šeit ir pieejama instrukcija, kā izveidot jaunā mācību gada profilu un pievienot paveiktos darbus: https://ej.uz/pirmie-soli-db

Lai izvēlētos Gada tēmu Ekoskola veic Vides novērtējumu pamattēmās un papildtēmās (ja programmā darbojas vairāk par vienu gadu). Izejot no Vides novērtējuma datiem, mācību iestāde konstatē, kurā no tēmām ir nepieciešami uzlabojumi. Kā pirmās tiek izvēlēties pamattēmas un, kad pamattēmas ir izietas, izvēlas papildtēmas.

Datubāzē pievienotu failu var izdzēst, aizstājot to ar citu failu. Pievienojot jauno failu, tie samainās vietām.

Datubāzē ir ir atrodama Testa skola, kurā apvienoti dažādi labās prakses piemēri, kā arī programmas dalībniekiem ir iespēja apskatīties citu izglītības iestāžu paveikto iepriekšējos gados. Iesakām arī laika gaitā noskatīties Ekoskolu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides vebināra nodarbības ej.uz/ekoekursi2 , kā arī papētīt pamatkursu materiālus ej.uz/ekokursi1materiali ,kur ir daudz labās prakses piemēru.

Mācību iestāde sevi drīkst saukt par Ekoskolu, kad ir iegūts Latvijas Ekoskolas nosaukums un sertifikāts vai starptautiskais Zaļais karogs. Vairāk par komunikāciju varat uzzināt šeit: https://ej.uz/kom_vadlinijas Visi logo, 7 soļu piktogrammas ej.uz/ekologo1

Jā, programmā var darboties, nepretendējot uz Ekoskolas statusu. Tādā gadījumā skola nevar dēvēt sevi par Ekoskolu, bet var minēt, ka ir Ekoskolu programmas dalībniece.

Ja mācību iestāde saņem Ekoskolas statusu un Zaļā karoga apbalvojumu pirmo reizi, tad iestādei Apbalvošanas ceremonijā tiek pasniegts starptautiskā atpazīstamības zīme - Zaļais karogs un sertifikāts. Savukārt, ja statuss tiek iegūts atkārtoti, tad mācību iestāde saņem tikai sertifikātu. Mācību iestādēm arī būs iespēja izmantot Ekoskolu un Vides izglītības fonda logo.

Zaļā karoga izmērs ir 100cm x 150cm, bet var pasūtīt arī mazāku vai lielāku. Ekoskolu logo diametrs ir 75cm. Zaļo karogu var pasūtīt, rakstot uz ekoskolas@videsfonds.lv

Jā, programmas koordinatori vienmēr ir gatavi sniegt konsultācijas un izskaidrot nesaprotamos jautājumus. Gadījumos, kad ir vairākas neskaidrības, tiek piedāvātas arī tiešsaistes konsultācijas. Lai Ekoskolu programmu būtu vieglāk īstenot, regulāri tiek organizēti semināri par veicamajiem programmas soļiem un rosināta pieredzes apmaiņa.

Jā, programmas popularizēšanai var izmantot Ekoskolu stendu, tēmu un 7 soļu logo: ej.uz/eko_stends , ej.uz/eko-temu-logo un ej.uz/ekologo1 Kā arī video par Ekoskolu programmu, kas atrodams mājaslapas sākumā un Ievada prezentāciju, ko var iegūt, rakstot uz ekoskolas@videsfonds.lv

Par dalību programmā ir jāmaksā sākot ar trešo gadu. Pirmie divi gadi ir bez maksas. Šeit atrodams Dalības maksas nolikums ar skaidrojumu, norādījumiem un pamatojumu dalības maksai: ej.uz/dm_nolikums un pielikums: ej.uz/dm_nolikums_pielikums

Apbalvoto skolu sarakstā ir norādīti divi Zaļā karoga apbalvojumi - Zaļais karogs (3) un Zaļais karogs. Tās mācību iestādes, kurām iekavās ir norādīts 3. līmenis, nākošajā mācību gadā darbojas pēc Vienkāršotās izvērtēšanas cikla. Sarakstu var iegūt, rakstot uz ekoskolas@videsfonds.lv Vairāk par Ekoskolas statusa iegūšanas kārtību varat uzzināt šeit: ej.uz/ekoskolu_statusa_iegušana

Pēc tam, kad programmas koordinatori ar skolas koordinatoru ir vienojušies par izvērtēšanas laiku, skolas koordinatoram tiek nosūtīts e-pasts, kurā ir norādīta pieslēgšanās saite un izvērtēšanas soļi. Šobrīd izvērtēšana notiek attālināti tiešsaistes režīmā. Mainoties apstākļiem, plānotas arī klātienes vizītes uz skolām ,kas pirmo reizi pretendē uz Zaļo karogu. Izvērtēšanas laikā mācību iestādes pārstāvji prezentē, kā tiek īstenoti Ekoskolu 7 soļi jeb ieviesta Ekoskolu metodoloģija un kā notiek darbs ar Ekoskolu tēmām. Attiecīgi seko žūrijas jautājumi un kopsavilkumā galvenie ieteikumi. Noslēgumā mācību iestādei ir iespēja uzdot žūrijai jautājumus, ja tādi rodas.

Gadījumā, ja aizmirsies lietotājvārds vai parole, zem šiem lodziņiem izvēlieties aktīvo lauku Aizmirsi paroli? un jums būs iespēja atjaunot šos parametrus. Ja neizdodas, rakstiet ekoskolas@videsfonds.lv