Biežāk uzdotie jautājumi

.

Biežāk uzdotie jautājumi par Ekoskolu programmu un datubāzi:

Datubāze

Datubāzē ir ir atrodama Testa skola, kurā apvienoti dažādi labās prakses piemēri, kā arī programmas dalībniekiem ir iespēja apskatīties citu izglītības iestāžu paveikto iepriekšējos gados.
Iesakām arī laika gaitā noskatīties Ekoskolu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides vebināra nodarbības ej.uz/ekoekursi2 , kā arī papētīt pamatkursu materiālus ej.uz/ekokursi1materiali ,kur ir daudz labās prakses piemēru.

Datubāzē pievienotu failu var izdzēst, aizstājot to ar citu failu. Pievienojot jauno failu, tie samainās vietām.

Šeit ir pieejama instrukcija, kā izveidot jaunā mācību gada profilu un pievienot paveiktos darbus: https://ej.uz/pirmie-soli-db

Ienākot datubāzē, izvēlieties lodziņu Mana skola un pašā apakšā atveriet labot. Atvērsies jauna lapa, kurā būs iespēja atjaunot informāciju gan par mācību iestādi, gan koordinatoriem.

Lai nomainītu paroli dodieties uz sadaļu Mana skola un zem Skolas koordinatori, izvēlieties lauciņu labot. Attiecīgi būs iespēja ievadīt jauno paroli.

Gadījumā, ja aizmirsies lietotājvārds vai parole, zem šiem lodziņiem izvēlieties aktīvo lauku Aizmirsi paroli? un jums būs iespēja atjaunot šos parametrus. Ja neizdodas, rakstiet ekoskolas@videsfonds.lv

Pārliecināties, ka ievadītais lietotājvārds un parole ir precīzi, bez atstarpēm un atbilst tam, ko izmantojat vienmēr.

Dodieties uz mājaslapu www.ekoskolas.lv un labajā augšējā stūrī nospiediet Ienākt. Pēc lietotājvārda un paroles ievadīšanas, būsiet ienākuši datubāzē.

Lai nomainītu datus par mācību iestādes koordinatoru, dodieties uz sadaļu Mana skola, izvēlieties Skolas koordinatori un nospiediet uz lodziņa labot. Attiecīgi jums būs iespēja mainīt esošos datus. Lai pievienotu papildus koordinatoru, sadaļā Mana skola spiediet pogu Pievienot koordinatoru.

Programma

Lai izvēlētos Gada tēmu Ekoskola veic Vides novērtējumu pamattēmās un papildtēmās (ja programmā darbojas vairāk par vienu gadu). Izejot no Vides novērtējuma datiem, mācību iestāde konstatē, kurā no tēmām ir nepieciešami uzlabojumi. 
Kā pirmās tiek izvēlēties pamattēmas un, kad pamattēmas ir izietas, izvēlas papildtēmas.

Pēc tam, kad programmas koordinatori ar skolas koordinatoru ir vienojušies par izvērtēšanas laiku, skolas koordinatoram tiek nosūtīts e-pasts, kurā ir norādīta pieslēgšanās saite un izvērtēšanas soļi. Šobrīd izvērtēšana notiek attālināti tiešsaistes režīmā. Mainoties apstākļiem, plānotas arī klātienes vizītes uz skolām ,kas pirmo reizi pretendē uz Zaļo karogu. 
Izvērtēšanas laikā mācību iestādes pārstāvji prezentē, kā tiek īstenoti Ekoskolu 7 soļi jeb ieviesta Ekoskolu metodoloģija un kā notiek darbs ar Ekoskolu tēmām. Attiecīgi seko žūrijas jautājumi un kopsavilkumā galvenie ieteikumi. Noslēgumā mācību iestādei ir iespēja uzdot žūrijai jautājumus, ja tādi rodas.

Ikgadējai izvērtēšanai var nepieteikties mācību iestādes, kurām attiecīgajā mācību gadā ir piemērots Vienkāršotās izvērtēšanas cikls. 
Vairāk par Ekoskolas statusa iegūšanas kārtību varat uzzināt sadaļā Apbalvojumi.

Vienkāršotās izvērtēšanas gadījumā apbalvoto skolu sarakstā pie saņemtā apbalvojuma iekavās būs norādīts līmenis. Piemēram, Zaļajam karogam tas izskatīsies šādi - Zaļais karogs (3). Tās mācību iestādes, kurām iekavās ir norādīts 3. līmenis, nākošajā mācību gadā darbojas pēc Vienkāršotās izvērtēšanas cikla. Savukārt tām, kurām nav norādīts, piemēram, minēts - Zaļais karogs, jaunajā mācību gadā jādarbojas pēc pilnā izvērtēšanas cikla. Sarakstu var iegūt, rakstot uz ekoskolas@videsfonds.lv
Vairāk par Ekoskolas statusa iegūšanas kārtību varat uzzināt šeit: ej.uz/ekoskolu_statusa_iegušana 

Dalības maksas rēķini ik gadu tiek gatavoti februāra mēnesī un izsūtīti katrai mācību iestādei individuāli. Nepieciešamības gadījumā rēķinu ir iespējams sagatavot arī gada beigās. 

Dalības maksa ir paredzēta par piedalīšanos programmā neatkarīgi no tā, uz kādu statusu pretendē izglītības iestāde.

Par dalību programmā ir jāmaksā sākot ar trešo gadu. Pirmie divi gadi ir bez maksas. Šeit atrodams Dalības maksas nolikums ar skaidrojumu, norādījumiem un pamatojumu dalības maksai: https://ej.uz/ekodm

Jā, programmas popularizēšanai var izmantot Ekoskolu stendu, programmas, tēmu un 7 soļu logo. Dažādos formātos pieejami šeit ej.uz/ekologo1
Kā arī video par Ekoskolu programmu, kas atrodams mājaslapas sākumā un Ievada prezentāciju, ko var iegūt, rakstot uz ekoskolas@videsfonds.lv

Mācību iestāde sevi drīkst saukt par Ekoskolu, kad ir iegūts Latvijas Ekoskolas nosaukums un sertifikāts vai starptautiskais Zaļais karogs.
Vairāk par komunikāciju varat uzzināt šeit: ej.uz/ekologo1 Turpat pieejami arī visi logo, 7 soļu piktogrammas

Jā, programmas koordinatori vienmēr ir gatavi sniegt konsultācijas un izskaidrot nesaprotamos jautājumus. Gadījumos, kad ir vairākas neskaidrības, tiek piedāvātas arī tiešsaistes konsultācijas. 
Lai Ekoskolu programmu būtu vieglāk īstenot, regulāri tiek organizēti semināri par veicamajiem programmas soļiem un rosināta pieredzes apmaiņa. 

Ekoskolas statuss un Zaļais karogs tiek piešķirts uz vienu gadu. 

Zaļā karoga izmērs ir 100cm x 150cm, bet var pasūtīt arī mazāku vai lielāku. Ekoskolu logo diametrs ir 75cm. 
Zaļo karogu var pasūtīt, rakstot uz ekoskolas@videsfonds.lv

Ja mācību iestāde saņem Ekoskolas statusu un Zaļā karoga apbalvojumu pirmo reizi, tad iestādei Apbalvošanas ceremonijā tiek pasniegts starptautiskā atpazīstamības zīme - Zaļais karogs un sertifikāts. Savukārt, ja statuss tiek iegūts atkārtoti, tad mācību iestāde saņem tikai sertifikātu. 
Mācību iestādēm arī būs iespēja izmantot Ekoskolu un Vides izglītības fonda logo.

Jā, programmā var darboties un piedalīties visās aktivitātēs, nepretendējot uz Ekoskolas statusu. Tādā gadījumā skola nevar dēvēt sevi par Ekoskolu, bet var minēt, ka ir Ekoskolu programmas dalībniece.

Veiksmīgi īstenojot Ekoskolu 7 soļus, Latvijas Ekoskolas nosaukumu var iegūt pirmajā gadā, savukārt starptautisko Zaļā karoga apbalvojumu var iegūt otrajā gadā, kad jau ir iegūts Latvijas Ekoskolas nosaukums. 

Dalībai programmā var pieteikties jebkurā brīdī, tomēr vislabāk to darīt pirms jaunā mācību gada uzsākšanas.

Ekoskolu programmā var darboties jebkura formālās un neformālās izglītības iestāde - pirmsskolas, skolas, augstskolas, jauniešu centri, starptautiskās skolas u.tml.