Kā viss sākās?


Ekoskolu programma pasaulē

Ekoskolu programmu pasaulē koordinē organizācija Foundation for Environmental Education (FEE International), kas ir 1987. gadā Leidenē, Nīderlandē dibināta bezpeļņas nevalstiskā organizācija. 1987. gadā FEE ieviesa Zilā karoga balvu - vides akreditāciju pludmalēm un jahtu piestātnēm (pārvaldām un vadām arī Latvijā).

Pēc Zilā karoga panākumiem, FEE International konstatēja, ka ir jārisina skolā balstīta vides izglītība. 1992. gadā ANO konferencē par vidi un attīstību Riodežaneiro tika uzsvērta jauniešu vadītas vides rīcības nozīme, uz ko reaģējot, FEE International izstrādāja Ekoskolu koncepciju. Programma pirmo reizi tika izmēģināta 1992. gadā Dānijā, bet 1994. gadā tā tika ieviesta jau arī Vācijā, Grieķijā, Anglijā un citur.

Šobrīd Ekoskolas ir lielākā izglītības programma pasaulē, kas tiek īstenota 73 valstīs, iesaistot 48 700 skolas.  Tā ir ANO Vides programmas sadarbības partnere vides izglītībā un ietvars vides aizsardzības un izglītības aktivitāšu sekmīgai iekļaušanai mācību iestāžu ikdienā.


Ekoskolu programma Latvijā

Vides izglītības fonds īsteno FEE International programmas Latvijā kopš 1998. gada un secīgi 2002. gadā tika uzsākta Ekoskolu programma. 

Šobrīd Latvijā darbojas vairāk kā 195 izglītības iestādes - no pirmsskolām līdz augstskolām. 2023. gadā 96 izglītības iestādes saņēma prestižo starptautisko Zaļo karogu, tostarp piecām izglītības iestādēm tiks piešķirts Ekoskolu vēstnieka statuss, 43 ieguva nacionālā līmeņa apbalvojumu - Latvijas Ekoskolas nosaukumu.

.