Vides izglītības fonds

Vides izglītības fonds (VIF) ir dibināts ar mērķi veicināt ilgtspējīgu attīstību ar vides izglītības palīdzību. VIF pamatktivitātes ir saistītas ar pasaules vadošās vides izglītības organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International) programmu īstenošanu Latvijā.
 
Dalība FEE International sniedz VIF gan ekskluzīvas tiesības īstenot tās starptautiskās programmas un aktivitātes vides izglītībā Latvijā, gan arī uzliek striktus administratīvos un kvalitātes kritērijus.
 
Latvijā fonds kopš 1998. gada ir spējis nodrošināt visu FEE International programmu -  Ekoskolas, Jaunie vides reportieri, Zilais karogs, Zaļā atslēga un Izzini mežu – darbību un attīstīšanu. Katra no tām savā jomā ierindojas starp redzamākajām sabiedriskajām iniciatīvām Latvijā.
 
VIF arī ir attīstījis un īsteno daudzveidīgas nacionālā līmeņa vides izglītības aktivitātes un projektus, cieši sadarbojoties ar vides aizsardzībā ieinteresētajām organizācijām un institūcijām un veicinot starpsektoru sadarbību ilgtspējīgai attīstībai
 
2012. gadā Vides izglītības fonda darbs tika novērtēts ar piešķirto Vides balvu 2012 nominācijā „Vides aktīvistu grupa”.

.