Bioloģiskā daudzveidība

 Bioloģiskās daudzveidības izzušana ir viena no divām lielajām cilvēku radītajām vides problēmām (otra ir klimata pārmaiņas), kas draud līdz nepazīšanai mainīt mūsu pasauli. Cilvēku vēlme arvien vairāk zemes platību atņemt dabai un izmantot lauksaimniecībai, koksnes un citu resursu ieguvei, kā arī mūsu radītais piesārņojums un klimata pārmaiņas ir galvenie iemesli, kā dēļ izzūd sugas un ar tām saistītās ainavas un vērtības. Tomēr, sekojot zinātnieku ieteikumiem, mēs varam pārtraukt sugu izmiršanu un nosargāt dabu – visvairāk tieši mūsu pašu labā.
Noderīgi resursi:
Lejupielādēt metodisko materiālu.pdf (4,1 MB)
Lejupielādēt tēmu lapu.pdf (1,3 MB)
Lejupielādēt metodisko materiālu pirmsskolām.pdf (9,6 MB)
Lejupielādet metodisko materiālu pirmsskolām.pdf (22,9 MB)
Lejupielādēt LDF ilustratīvu sugu noteicēju.pdf (7,7 MB)
Lejupielādēt LDF ilustratīvu sugu noteicēju.pdf (9,1 MB)

Papildus interesantus resursus par bioloģiskās daudzveidības tēmu meklē šeit:
https://ej.uz/bio-daudzveidiba-papildus-resursi
https://lielasaugumedibas.wordpress.com/2019/02/01/projekta-pamata-materiali/