Pārtika

 Daudzi cilvēki nenovērtē pārtikas lomu pasaules vides problēmās. Reklāmās redzam, ka pārtiku audzē tīrā un skaistā vidē, tomēr realitātē arvien lielāka daļa pārtikas tiek ražota nesaudzīgi iznīcinot dabas vērtības – izcērtot lietusmežus, lai tur audzētu liellopus, ierīkotu lopbarības vai palmu eļļas laukus, piesārņojot mums apkārt esošos laukus ar pesticīdiem un minerālmēslojumu. Lauksaimniecība mūsdienās ir atbildīga par trešo daļu no klimata pārmaiņām un ir galvenais iemesls, kādēļ izzūd dabas daudzveidība. Tomēr pārtiku ir iespējams audzēt arī dabai draudzīgi – bez pesticīdiem, bez izšķērdēšanas un ar lielu daudzveidību. Zinātnieki piekrīt, ka šādas pārmaiņas ir iespējamas. Mūsu mērķis ir tās panākt!
Noderīgi resursi:
Lejupielādēt metodisko materiālu.pdf (11,9 MB)
Lejupielādēt tēmu lapu.pdf (1,3 MB)
Lejupielādēt metodisko materiālu.pdf (19,0 MB)
Lejupielādēt metodisko materiālu.pdf (17,3 MB)
Lejupielādēt Ēdam atbildīgi nodarbību rokasgrāmatu.pdf (7,3 MB)

Metodisko materiālu pielikumi:  
Ilustrācijas/ plakāti aktivitātēm un aktivitāšu darba lapas, norādījumi: https://failiem.lv/u/erptfaap
Vides novērtējuma anketas: https://failiem.lv/u/te65bpdn
"Ēdam atbildīgi" materiāli: https://www.eatresponsibly.eu/lv/materials/ ; https://www.facebook.com/edamatbildigi
Definīcijas/ baneri: http://old.videsfonds.lv/lv/dam-atbild-gi   
Papildus interesantus resursus par pārtikas tēmu meklē šeit:
https://ej.uz/partika-papildus-resursi
http://ekodizains.org/projekti/samazini-partikas-atkritumus-sava-skola/