Ekoskolu rīcības dienas

Pirmā starptautiskā Rīcības dienu kampaņa notika 2012. gadā un kopš tā laika ik gadus novembris tiek ieskandināts ar bērnu un jauniešu aicinājumiem rīkoties vides aizsardzības labā. Latvijas Ekoskolas un citas izglītības iestādes ik gadus piedalās nedēļu ilgā starptautiskā kampaņā ar mērķi uzrunāt sabiedrību, vērst uzmanību nozīmīgām vides problēmām un ikvienu rosināt uz rīcību, kas var palīdzēt šīs problēmas mazināt. Nedēļas laikā tiek organizētas dažādas izglītojošas un interaktīvas aktivitātes, uzsāktas praktiskas iniciatīvas, kuru mērķis ir piedāvāt risinājumus globālām vides problēmām, īstenojot vietēja mēroga rīcības. 

Rīcības dienu kampaņas mērķi:


  • Rīkoties ilgtspējīgas nākotnes vārdā;
  • Mudināt jauniešus būt par pārmaiņu ierosinātājiem;
  • Attīstīt jauniešu un visu iesaistīto sadarbības un pilsoniskās līdzdalības kompetenci;
  • Iesaistīt visu izglītības iestādi un sabiedrību;
  • Papildināt izglītības iestāžu izvēlētās gada tēmas ar pieredzi akcijās un pasākumos, kas tiktu rīkotas vienlaicīgi visā Latvijā;
  • Veidot Rīcības dienas par nacionālu vērtību, uzsverot bērnu un jauniešu rosinātu pārmaiņu nozīmīgumu, motivēt vecākus un sabiedrību tajās aktīvi iesaistīties.

2022. gadā Rīcības dienas notiks no 7. - 13. novembrim.  Kopīgs sauklis šogad - "Mazas rīcības - liela ietekme!"


Šogad Rīcības dienas notiks jau desmito gadu un izcels katras mazas rīcības nozīmi. Viens no pārmaiņu priekšnosacījumiem ir sākt ar maziem soļiem, kurus var paveikt ikviens, jo lielas pārmaiņas un izaicinājumi biedē. It īpaši, kad runa ir par tādiem globāliem izaicinājumiem kā klimata krīze, bioloģiskās daudzveidības izzušana un vides piesārņojums, kas prasa tūlītēju rīcību. Bet ikviens var sniegt savu artavu, izglītojot par šiem jautājumiem,  īstenojot praktiskas rīcības un rādot labo piemēru. Mazas rīcības, ko katrs paveic atsevišķi, kopumā rada lielu ietekmi

Ieteicamie tematiskie virzieni šogad: Klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības izzušana un vides piesārņojums.

Noderīgus padomus katrai tēmai atradīsiet šeit: https://ej.uz/pamatinformacija-padomi-22
   

Rīcības dienu plānošanas un īstenošanas soļi:


1) Problēmas izpēte un izvēle - izmantojot mūsu un citus piedāvātos materiālus, izpētiet savās stundās vai ārpus stundu aktivitātēs ieteicamos tematiskos virzienus, iespējamos scenārijus, ko prognozē zinātnieki pašreizējiem patēriņa un ražošanas modeļiem, apskatiet nepieciešamās rīcības un padomājiet, kuras no tām netiek pilnvērtīgi īstenotas jūsu iestādē. 
Padomājiet, kāda izskatās jūsu videi draudzīgā nākotnes skola. Izvēlēties aktuālu vides problēmu, kas saistīta ar jūsu videi draudzīgās nākotnes skolas vīziju, plānoto rīcību, kas pašreiz netiek pilnvērtīgi īstenota skolā vai vietējā kopienā. Piemēram, nākotnē vēlaties, lai skolā netiek izniekota pārtika, ir liela dzīvnieku un augu daudzveidība skolas pagalmā un tuvākā apkārtnē, skolā un ikdienā netiek izmantoti vienreizlietojamās plastmasas izstrādājumi u.tml. 
Noderīgi materiāli: piemērus nākotnes scenārijiem un konkrētām prioritārām rīcībām, ko izmantot izglītojošās aktivitātēs, atradīsiet šeit  https://ej.uz/sekas-ricibas-rd Papildus izmantojiet iepriekš minētos padomus katrai tēmai
 
2) Risinājumu apzināšana - izdomājiet risinājumu aktuālai vides problēmai, ko šogad apņematies ieviest savā skolā un ikdienā. Kādas ir nepieciešamas rīcības, lai panāktu ilgtermiņa pārmaiņas savā skolā un tuvākā apkārtnē? Izdomājiet soļus plānam jeb mazas rīcības, kas ir nepieciešamas jau tagad, lai šīs pārmaiņas panāktu. 
Piemēram, ja vēlaties samazināt atkritumu daudzumu, ko jūs varētu izmainīt savā skolā, lai novērstu atkritumu rašanos. Vēlams, lai pārmaiņas saglabātos ilgtermiņā, nevis tikai īslaicīgi.

3) Vēstījuma, aktivitāšu sagatavošana, īstenošana un izziņošana - izdomājiet aktivitātes, veidus, kā izglītosiet par izvēlēto tēmu un pastāstīsiet par  jauno apņemšanos gan savas iestādes, gan vietējās kopienas pārstāvjiem.

4) Izaicinājums vietējai kopienai - izaiciniet pārējos (piem., pašvaldības pārstāvjus, citas izglītības iestādes, ģimenes, vietējos iedzīvotājus) izmēģināt rīcības, ko apņematies uzsākt. Aiciniet sākt savu vai pievienoties jūsu rīcībai.

5) Izaicinājums sabiedrībai - pasākumu laikā uzņemiet fotogrāfijas, veidojiet rakstus vai pat video. Tos apkoposim un izmantosim, lai popularizētu jūsu pieredzi un kopumā izaicinātu sabiedrību dzīvot videi draudzīgāk. Iesūtītā informācija sniegs iespēju arī piedalīties Rīcības dienu konkursā.


Reģistrācija


Mums ir ļoti svarīgi parādīt lielo Rīcības dienu pasākumu skaitu un ietekmi, tādēļ lūgums līdz 21. oktobrim Rīcības dienu dalībniekus reģistrēt visus pasākumus šeit - ej.uz/erd22registracija

Ieskatam iepriekšējo gadu aktivitāšu apraksti un foto pieejami albumos VIF Facebook lapā - http://ej.uz/pv8n un https://padlet.com/VidesIzglitibasFonds/ERD2021  


Rīcības dienu TikTok


Ekoskolu jaunieši ir aicināti piedalīties Vides izglītības fonda TikTok konkursā! Čaklākajiem dalībniekiem izsniegsim balvas! Iesniegt darbus var līdz 18. oktobrim ej.uz/TikTok_RicibasDienas2022,kur apskatāmi arī noteikumi video pievienošanai.  


Rīcības dienu konkurss


Lai mums būtu iespēja dalīties ar paveikto un jūsu skola varētu piedalīties konkursā, pēc rīcības dienu aktivitāšu paveikšanas līdz 16.novembrim aicinām visus dalībniekus pievienot īsu kopsavilkumu par īstenotajiem pasākumiem Padlet platformā. (Vairāk par konkursu ŠEIT)

Ja rodas kādi jautājumi, rakstiet uz ekoskolas@videsfonds.lv

Aicinām izmantot arī tēmturus #RīcībasDienas2022 #Ekoskolas  

Vizuālie materiāli


Vizuālos materiālus (plakātu, afišu, infografiku), ko izmantot Rīcības dienu popularizēšanai, varat lejupielādēt ej.uz/erd22materiali


.

Rīcības dienu karte


Spied uz simboliņiem un uzzini, kādas aktivitātes izglītības iestādes īstenos Rīcības dienās.