Ekoskolu Rīcības dienas

Pirmā starptautiskā Rīcības dienu kampaņa notika 2012. gadā un kopš tā laika ik gadus novembris tiek ieskandināts ar bērnu un jauniešu aicinājumiem rīkoties vides aizsardzības labā. Latvijas Ekoskolas un citas izglītības iestādes ik gadus piedalās nedēļu ilgā starptautiskā kampaņā ar mērķi uzrunāt sabiedrību, vērst uzmanību nozīmīgām vides problēmām un ikvienu rosināt uz rīcību, kas var palīdzēt šīs problēmas mazināt. Nedēļas laikā tiek organizētas dažādas izglītojošas un interaktīvas aktivitātes, uzsāktas praktiskas iniciatīvas, kuru mērķis ir piedāvāt risinājumus globālām vides problēmām, īstenojot vietēja mēroga rīcības. 

Rīcības dienu kampaņas mērķi:


  • rīkoties ilgtspējīgas nākotnes vārdā;
  • mudināt jauniešus būt par pārmaiņu ierosinātājiem;
  • attīstīt jauniešu un visu iesaistīto sadarbības un pilsoniskās līdzdalības kompetenci;
  • iesaistīt visu izglītības iestādi un sabiedrību;
  • papildināt izglītības iestāžu izvēlētās gada tēmas ar pieredzi akcijās un pasākumos, kas tiktu rīkotas vienlaicīgi visā Latvijā;
  • veidot Rīcības dienas par nacionālu vērtību, uzsverot bērnu un jauniešu rosinātu pārmaiņu nozīmīgumu, motivēt vecākus un sabiedrību tajās aktīvi iesaistīties.

2023. gadā Rīcības dienas notiks no 6. - 12. novembrim.  Kopīgs sauklis šogad - "Planēta pirmajā vietā!"


Šogad Rīcības dienas notiks jau vienpadsmito gadu un izcels vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības nozīmi mūsu ikdienā, kā kopīgo ietvaru nepieciešamajām pārmaiņām izvēloties Eiropas Zaļo kursu. Šis ir pārmaiņu laiks. Globālā klimata krīze, bioloģiskās daudzveidības izzušana un vides piesārņojums ir cēloņi planētas ekonomikas un ekoloģijas kritiskam stāvoklim. Lai mēs nākotnē varētu uzlabot savas dzīves kvalitātes līmeni, nepieciešams atrast jaunu pieeju gan mūsu ekosistēmai, gan planētas kopējiem resursiem.

Kas ir Eiropas zaļais kurss? Tas ir viens no risinājumiem, lai mūsu saimniekošana ilgtermiņā kļūtu noturīgāka, veicinot pārmaiņas cilvēku ikdienas paradumos – tajā, kā pārvietojamies, kā iepērkamies, ko ēdam un velkam mugurā, ko darām ar atkritumiem. Eiropas zaļais kurss nodrošinās videi draudzīgu attīstību un radīs jaunas, labi apmaksātas un zaļas darba vietas.

Joprojām pastāv priekšstats, ka Zaļais kurss ir kārtējās Eiropas prasības, kuras ir jāizpilda pienākuma pēc. Rīcības dienu 2023 mērķis palīdzēt sabiedrībai saprast, ka Zaļā kursa mērķu sasniegšana un planētas saudzēšana ir mūsu visu interesēs, jo planēta ir pirmajā vietā. Tā nodrošina mums nepieciešamos resursus un apstākļus, lai dzīvotu. Tikai no mums ir atkarīgs kādā vidē mēs dzīvosim un kādu planētu atstāsim nākamajām paaudzēm.

Ieteicamie tematiskie virzieni šogad: Eiropas zaļais kurss un tādas tēmas kā klimata pārmaiņas, enerģija, vieda mobilitāte, bezatkritumu dzīvesveids un aprites ekonomika, tīra pārtika un bioloģiskā daudzveidība.

Noderīgus padomus katrai pamattēmai atradīsiet šeit:  https://ej.uz/info-padomi-erd23

   

Rīcības dienu plānošanas un īstenošanas soļi:


1) Problēmas izpēte un izvēle - izmantojot mūsu un citus piedāvātos materiālus, izpētiet savās stundās vai ārpus stundu aktivitātēs ieteicamos tematiskos virzienus, iespējamos scenārijus, ko prognozē zinātnieki pašreizējiem patēriņa un ražošanas modeļiem, apskatiet nepieciešamās rīcības un padomājiet, kuras no tām netiek pilnvērtīgi īstenotas jūsu iestādē un vietējā kopienā. 
Padomājiet, kāda izskatās jūsu videi draudzīgā nākotnes skola un kāds ir jūsu Zaļais kurss.
Izvēlēties aktuālu vides problēmu, kas saistīta ar jūsu videi draudzīgās nākotnes skolas vīziju, plānoto rīcību, kas pašreiz netiek pilnvērtīgi īstenota skolā vai vietējā kopienā. Piemēram, nākotnē vēlaties, lai skolā netiek izniekota pārtika, ir liela dzīvnieku un augu daudzveidība skolas pagalmā un tuvākā apkārtnē, skolā un ikdienā netiek izmantoti vienreizlietojamās plastmasas izstrādājumi u.tml. 
Noderīgi materiāli: piemērus nākotnes scenārijiem un konkrētām prioritārām rīcībām, ko izmantot izglītojošās aktivitātēs, atradīsiet šeit ej.uz/scenariji-ricibas-rd23  Papildus izmantojiet augstāk minētos padomus katrai tēmai. 
 
2) Risinājumu apzināšana - izdomājiet risinājumu aktuālai vides problēmai, ko šogad apņematies ieviest savā skolā un ikdienā. Kādas ir nepieciešamas rīcības, lai panāktu ilgtermiņa pārmaiņas savā skolā un tuvākā apkārtnē? Izdomājiet soļus plānam jeb mazas rīcības, kas ir nepieciešamas jau tagad, lai šīs pārmaiņas panāktu.
Piemēram, ja vēlaties samazināt atkritumu daudzumu, izdomājiet, ko jūs varētu izmainīt savā skolā, lai novērstu atkritumu rašanos. Vēlams, lai pārmaiņas saglabātos ilgtermiņā nevis tikai īslaicīgi.

3) Aktivitāšu sagatavošana, īstenošana un izziņošana - izdomājiet izglītojošas un interaktīvas aktivitātes, veidus, kā izglītosiet par izvēlēto tēmu un pastāstīsiet par  jauno apņemšanos gan savas iestādes, gan vietējās kopienas pārstāvjiem.
Piemēram, tās var būt meistarklases, nodarbības, diskusijas, konkursi, viktorīnas, tirdziņi, teātri, izstādes, muzikāli priekšnesumi, festivāli, filmu vakari, talkas, pētījumi, ielu akcijas, kampaņas, kopienas iniciatīvas un citas vērtīgas aktivitātes.

4) Izaicinājums vietējai kopienai - izaiciniet pārējos (piem., pašvaldības pārstāvjus, citas izglītības iestādes, ģimenes, vietējos iedzīvotājus) izmēģināt rīcības, ko apņematies uzsākt. Aiciniet sākt savu, vai pievienoties jūsu rīcībai.

5) Izaicinājums sabiedrībai - pasākumu laikā uzņemiet fotogrāfijas, veidojiet rakstus vai pat video. Tos apkoposim un izmantosim, lai popularizētu jūsu pieredzi un kopumā izaicinātu sabiedrību dzīvot videi draudzīgāk. Iesūtītā informācija sniegs iespēju arī piedalīties Rīcības dienu konkursā.


Reģistrācija


Mums ir ļoti svarīgi parādīt lielo Rīcības dienu pasākumu skaitu un ietekmi, tādēļ lūgums līdz 27. oktobrim Rīcības dienu dalībniekus reģistrēt visus pasākumus šeit: ej.uz/erd23-registracija

Ieskatam iepriekšējo gadu aktivitāšu apraksti un foto pieejami albumos VIF Facebook lapā - http://ej.uz/pv8n un šeit


Rīcības dienu TikTok konkurss


Ikviens ir aicināts arī piedalīties Vides izglītības fonda TikTok konkursā! Čaklākajiem dalībniekiem izsniegsim balvas. Iesniegt video var līdz 31. oktobrim šeit: ej.uz/TikTok_RicibasDienas2023, kur apskatāmi arī noteikumi video pievienošanai.  


Rīcības dienu konkurss


Lai mums būtu iespēja dalīties ar paveikto un jūsu skola varētu piedalīties konkursā, pēc Rīcības dienu aktivitāšu paveikšanas līdz 16. novembrim aicinām visus dalībniekus pievienot īsu kopsavilkumu par īstenotajiem pasākumiem šeit: ej.uz/padlet_erd_23 

Ja rodas kādi jautājumi, rakstiet uz ekoskolas@videsfonds.lv

Aicinām izmantot arī tēmturus #RīcībasDienas2023 #Ekoskolas #PlanētaPirmajāVietā #GlobalActionDays


Konkursa atbalstītāji

Vizuālie materiāli


Vizuālos materiālus (plakātu, afišu, infografiku), ko izmantot Rīcības dienu popularizēšanai, varat lejupielādēt: https://ej.uz/materiali_erd23 (tiek papildināts)

Rīcības dienu karte


Spied uz simboliņiem un uzzini, kādas aktivitātes izglītības iestādes īstenos Rīcības dienās. (Aktivitātes būs redzamas pēc reģistrācijas beigām)