Vides izglītība aizrauj bērnus un jauniešus visā Latvijā - piešķirti Ekoskolu apbalvojumi

2022. gada 7. septembrī

Vides izglītība aizrauj bērnus un jauniešus visā Latvijā - piešķirti Ekoskolu apbalvojumi

2022. gada 7. septembrī

Arvien vairāk bērnu un jauniešu izrāda interesi par vides jautājumiem un vēlmi rīkoties klimata labā. 193 izglītības iestādes no visas Latvijas saņems Ekoskolu programmas apbalvojumus par sasniegumiem vides izglītībā – gan integrējot vides aizsardzības jautājumus mācību procesā, gan aktīvi rīkojoties vides interesēs un iesaistot apkārtējo sabiedrību.

Ekoskolu programma ir plašākā ilgtspējīgu skolu programma Latvijā, vienojot ap 200 izglītības iestādēm, sākot no pirmskolām līdz pat augstskolām. Visā pasaulē Ekoskolu programma vieno ap 59 000 izglītības iestāžu 74 valstīs. Zaļais karogs ir starptautiski atpazīstama kvalitātes zīme, kas plīvo pie Ekoskolām visā pasaulē, savukārt Latvijas Ekoskolu sertifikāts ir nacionāla līmeņa apbalvojums.

Ekoskolu programmas vadītājs Latvijā Daniels Trukšāns stāsta: “Šogad mēs noslēdzam Ekoskolu programmas 20 gadu jubilejas svinības un uzsākam jaunu posmu, kurā turpināsim izglītot bērnus, jauniešus un plašāku sabiedrību par vides aizsardzības un ilgtspējīgās attīstības jautājumiem. Tas ir ļoti būtiski, jo diemžēl nekur nav pazuduši un daudz aktuālāki ir kļuvuši globāli vides aizsardzības izaicinājumi - klimata krīze, bioloģiskās daudzveidības izzušana, vides piesārņojums. Tie prasa tūlītēju rīcību un Ekoskolas var un sniedz savu artavu, gan izglītojot par šiem jautājumiem, gan īstenojot praktiskas rīcības un rādot labo piemēru. Tāpēc arī šogad, atklājot jauno Ekoskolu mācību gadu, mudināsim aizdomāties par šiem izaicinājumiem un, pats svarīgākais, rīkoties, lai tos mazinātu. Kopumā Ekoskolu programma tiek īstenota 74 valstīs un tajā piedalās vairāk nekā 59 000 izglītības iestāžu. Mazas rīcības, ko katra Ekoskola paveic atsevišķi, kopumā visas programmas mērogā rada lielu ietekmi gan nacionālā līmenī, gan starptautiski. Atliek tikai cerēt, ka zaļi domājošu skolu skaits turpinās augt un novēlēt esošām, lai veiksmīgs un zaļiem darbiem bagāts jaunais Ekoskolu gads.”

Ar apbalvoto izglītības iestāžu sarakstu var iepazīties šeit:
Ekoskolas_apbalvojumi_2022.pdf (214,0 KB)
Ekoskolu apbalvošanas pasākums norisināsies 13. septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē no plkst.11:00 – 14:00 ar tiešraidi Vides izglītības fonda Facebook platformā.

Ekoskolu programma visā pasaulē vieno bērnus un jauniešus ar interesi par vides aizsardzību. Programma sākas klasē un izplešas kopienās, iesaistot jauno paaudzi uz rīcību balstītā mācību procesā. Programmas lielākais sasniegums, ka tā veido paaudzi pēc paaudzes, kas ir zinoša par vides tēmām un vērsta uz ilgtspējīgu attīstību.

Vides izglītības fonds:
 
Ekoskolas:

Informāciju sagatavoja – Anna Luīze Pētersone, saziņai: jaunumi@videsfonds.lv 

Ekoskolu programmu Latvijā īsteno nodibinājums "Vides izglītības fonds". Programmu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta “FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2022.gadā” (proj.nr. 1-08/4/2022) ietvaros.

.
Līva Stade