Planēta pirmajā vietā - Vides izglītības fonds aicina ikvienu piedalīties ikgadējā kampaņā "Rīcības dienas"

2023. gada 20. oktobrī

Planēta pirmajā vietā - Vides izglītības fonds aicina ikvienu piedalīties ikgadējā kampaņā "Rīcības dienas"

2023. gada 20. oktobrī

Vienpadsmito gadu pēc kārtas novembrī norisināsies Rīcības dienas. Ar saukli ‘’Planēta pirmajā vietā!’’ ikviens interesents ir laipni aicināts no 6. līdz 12. novembrim piedalīties nedēļu ilgā kampaņā, lai vērstu sabiedrības uzmanību bioloģiskās daudzveidības izzušanai, klimata pārmaiņām un bezatkritumu dzīvesveidam.
 
‘’Rīcības dienas katru gadu ir tas brīdis, kad aktualizējam globālus vides aizsardzības izaicinājumus un mudinām rīkoties ilgtspējīgas nākotnes vārdā ne tikai konkrētajā nedēļā, bet arī ilgtermiņā. Tā ir iespēja bērniem un jauniešiem rosināt pārmaiņas, kas nepieciešamas un motivēt vecākus un sabiedrību tajās aktīvi iesaistīties. Šogad izceļam Zaļo kursu kā Eiropas atbildi klimata krīzei un citām vides problēmām. Joprojām pastāv priekšstats, ka Zaļais kurss ir kārtējās Eiropas prasības, kuras ir jāizpilda pienākuma pēc, bet īstenībā tas ir vitāli svarīgu rīcību kopums, kas veicinās labvēlīgus vides apstākļus gan pašreizējai, gan nākamajām paaudzēm.’’ stāsta Ekoskolu programmas vadītājs Latvijā Daniels Trukšāns.

Pirmā starptautiskā Rīcības dienu kampaņa notika 2012. gadā un kopš tā laika ik gadus novembris tiek ieskandināts ar bērnu un jauniešu aicinājumiem rīkoties vides aizsardzības labā. Šī gada virziens ir izcelt vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības nozīmi mūsu ikdienā, kā kopīgo ietvaru nepieciešamajām pārmaiņām izvēloties Eiropas Zaļo kursu, kas ir viens no risinājumiem, lai mūsu saimniekošana ilgtermiņā kļūtu noturīgāka, veicinot pārmaiņas cilvēku ikdienas paradumos – tajā, kā pārvietojamies, kā iepērkamies, ko ēdam un velkam mugurā, ko darām ar atkritumiem. 

Rīcības dienu 2023 mērķis ir palīdzēt sabiedrībai saprast, ka Zaļā kursa mērķu sasniegšana un planētas saudzēšana ir mūsu visu interesēs, jo planēta ir pirmajā vietā. Tā nodrošina mums nepieciešamos resursus un apstākļus, lai dzīvotu. Tikai no mums ir atkarīgs kādā vidē mēs dzīvosim un kādu planētu atstāsim nākamajām paaudzēm. Tāpēc Latvijas skolas Rīcību dienu nedēļā organizē dažādas izglītojošas un interaktīvas aktivitātes un uzsāk praktiskas iniciatīvas, kuru mērķis ir piedāvāt vietēja mēroga risinājumus globālām vides problēmām. Tiek rīkotas dažādas aktivitātes, piemēram, semināri, diskusijas, konkursi, veidoti informatīvi plakāti, bukleti, veikti pētījumi un aptaujas un rīkotas akcijas videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanai.

Mums ir ļoti svarīgi parādīt lielo Rīcības dienu pasākumu skaitu un ietekmi, tādēļ lūgums līdz 23. oktobrim Rīcības dienu dalībniekus reģistrēt visus pasākumus šeit: ej.uz/erd23-registracija
Padomi un plašāka informācija par Rīcības dienām ir pieejama šeit: ej.uz/erd23 

Ekoskolu programma ir viena no visaptverošākajām un populārākajām vides izglītības pieejām pasaulē. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas vairāk nekā 190 izglītības iestādes (no pirmsskolām līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas 48 700 izglītības iestādes 73 valstīs. Programmā tiek aicināta piedalīties ikviena izglītības iestāde, kas gatava savā darbā ilgtermiņā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Dalība Ekoskolu programmā ir vērtīgs ieguvums ne tikai izglītības iestādes kolektīvam, bet arī pašvaldībām, jo līdztekus citiem mērķiem programmā aktīvi tiek veicināta arī sabiedrības līdzdalība apkārtējās vides pārvaldībā.

Vides izglītības fonds:

Ekoskolas:
https://ekoskolas.lv/
Informāciju sagatavoja Evelīna Krieviņa - Hammere, jaunumi@videsfonds.lv 
Kontaktinformācija saziņai:
Daniels Trukšāns, e-pasts: daniels.truksans@videsfonds.lv
Līva Stade, e-pasts: liva.stade@videsfonds.lv
Logo
Kampaņa norisinās “FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2023.gadā” (proj.nr. 1-08/54/2023) ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Par kampaņas saturu atbild projekta īstenotājs nodibinājums “Vides izglītības fonds”.

Kampaņa norisinās LIFE integrētā projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Informācija atspoguļo tikai autoru nostāju un viedokli, un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras (CINEA) nostāju un viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne finansējuma piešķīrējs nav atbildīgi par pausto saturu.