Starptautiskās vides dienas

 Viena no iespējām Ekoskolām un ikvienam iesaistīties būtisku vides problēmu risināšanā un aktualizēšanā ir vides aizsardzībai veltīto dienu atzīmēšana.

Katru gadu Ekoskolas tiek aicinātas piedalīties dažādās starptautiskās vides aizsardzības un vides izglītības dienās, lai izzinātu ar tām saistītos jautājumus un informētu plašāku sabiedrību par globālajām vides problēmām un nepieciešamajiem risinājumiem. 

Vides dienu kalendārs